Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Beboernes forslagskasse

ForslagskassenPosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:08:10

Brug beboernes forslags kasse, når du

føler trang til at komme med forslag -

for eksempel om legepladser, plads til

hygge, cykling, nye muligheder i gård

eller kælder, trappen, boligen, ude

arealet, vaskeriet, storskraldsrummet,

beboermøder, arrangementer eller

hvad du nu går og tumler med.

Skriv til:

ForslagsKassen@Urbanplanen.dk