Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Et tilbageblik – historisk set

Tilbageblik - historisk setPosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:24:23

For 30 år siden var der et aktivt

klubliv i Urbanplanen – på begge

sider af Peder Lykkes Vej.

I beboerbladet Remisekatten

årgang 1988 – var klubsiderne

fyldt med masser af klubaktiviteter:

Akvarieklub, Vin og Øl

brygning, Haveklubben, Foto-remisen, Videoklub,

Billardklub, De glødende pinde, Frimærkeklub, Hæverten,

Lystfiskeklub, Dart-klub, Danse Remisen og Kondiklub.

Og man havde også en fælles Lokalradio ”Kattens

Nærradio”, den sendte via fællesantennen 17 timer om

ugen. Der var Miljøkonsulenter, der tænkte spændende

tanker for udviklingen af Urbanplanen – omfattende en 40

meter lang udstilling på Solvang Bibliotek.

Og der var gang i de årlige arrangementer: Fastelavnsfest,

Sommerfest, Juletræsafhentning og -fest, Pensionistfest og

underholdning på trekanten ved Hørgården.

Der var fælles trappe hovedrengøring afsluttende med

fællesspisning og hygge.

Er der noget af det du savner i dag ?

Skriv til: DetNyeBeboerblad@Urbanplanen.dk