Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Det nye Beboerblad - papir og digitalt

Det uafhængige beboerbladPosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:27:59

Vi har valgt papirudgaven af beboerbladet – så alle har

mulighed for at læse det, men , de, der ikke kan leve uden

at være på nettet kan læse beboerbladet på hjemmesiden

www.Urbanplanen.dk. Og vi har også lavet en Blog, så du

kan kommentere indholdet og anføre ønsker til artikler.

Naturligvis tager vi med glæde imod papirsbreve.

Vi har store planer - på et tidspunkt vil der også blive

oprettet debatter i form af Podcast og videoklip. Ligesom

udvikling af beboer orienterede Apps kan komme på tale.

Alt sammen som ”Beboernes talerør” - det forudsætter

naturligvis, at du bruger bladet og reflekterer på dets

indhold – på den måde, vil bladet blive mere vedkommende

for flest mulige.