Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Møde om ”Den gode historie”

Den gode historiePosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:09:10

I Opslagstavlen, udgivet af Partnerskabet var der et indlæg

om den gode historie – for og om beboere i

Urbanplanen. Vi har nu fastlagt en mødedato

– se nedenfor, hvor alle voksne er velkomne

til at deltage og høre mere om, hvad det går

ud på og om, hvordan man selv kan få

mulighed for at fortælle sin egen historie.

Under mødet vil der blive vist billeder og

videoklip fra tiden før, under og efter Urbanplanen blev til.

Og der vil blive serveret et lettere traktement.

Mødet afholdes i Nord's beboerhus Røde Mellemvej 7,

T orsdag, den 25. oktober 2018 kl. 19 .

Min historie: MinHistorie@Urbanplanen.dk