Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Det åbne Beboerdemokrati

BeboerdemokratiPosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:10:15

Det findes ikke i vores boligforening, når det drejer sig

om de løbende møder året igennem. Det er forbeholdt det

formelle beboerdemokrati – de valgte repræsentanter.

Både Folketinget og Borgerrepræsentationen,

samt Lokaludvalg kører den ”åbne dørs politik” -

d.v.s. man må overvære møderne – uden tale og

stemmeret. Så hvor svært kan det være ?

Vil det så ikke være en idé, at boligforeningen

indfører den åbne dørs politik til deres møder ?

Hvad syntes du ?

Skriv til: BeboerDemokratiet@Urbanplanen.dk