Det nye Beboerblad

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Hvem er Hvem – og hvad laver de ?

BeboerdemokratiPosted by Det nye Beboerblad Tue, August 14, 2018 23:11:45

Kender du alle dem, der på forskellig måde repræsenterer

dine interesser – dit boligområde, din huslejeudvikling ?

Hvem er f.eks. 3B – Boligforeningen ? Hvem repræsenterer

Boligforeningens højeste myndighed ?

Hvem sidder i Urbanplanens

Fællesbestyrelse og hvad laver de ?

De blev nedsat den 1. oktober 2009

og i 2010 præsenterede de et ambitiøst ”Målsætnings- og

handlingsprogram 2010-2012” for Urbanplanen – og siden

er der ikke mange, der har hørt noget fra dem – har du ?

Vil det ikke være rimeligt at få noget at vide om, hvem de

er og hvad de laver ? Hvad syntes du ?

Hvem sidder i din afdelingsbestyrelse og hvad laver de –

ved du det ?

Hvem sidder i Partnerskabets bestyrelse/styregruppe og

hvad laver de – ved du det ?

Hvem sidder i Lokal TVs bestyrelse og hvad laver de –

ved du det?

Skriv til: Beboerdemokratiet@Urbanplanen.dk